Ett annorlunda tänkande för ett mer agilt och utvecklande ledarskap

Agilt ledarskapCo-Creative Organizations vill stödja utvecklingen av ett agilt ledarskap som innebär ett mera medvetet och insiktsfullt ledarskap. Det handlar i grunden om affärskritisk kompetens. Det finns intressanta studier på hur stark korrelationen är mellan ledarskapets kvalitet och organisationens effektivitet.

Vi följer internationell forskning på området och har stor erfarenhet av att arbeta utifrån ett lite annorlunda synsätt.

 

Insiktsfullt agilt ledarskap kräver inre utveckling

Vi människor kan utvecklas genom hela livet. Men det finns många olika typer av lärande och vi kan inte bara ta vår utveckling för given. För ett gott ledarskap behövs också en medveten och uthållig personlig insats.

Du behöver förstås bygga mer kunskaper och erfarenheter. Men detta leder inte med självklarhet till de förmågor som krävs för att hantera en mångfald av strategiska frågor och en ständigt ökande ström av olika dilemmen. Du behöver också utveckla såväl bredare som djupare perspektiv på dig själv, dina relationer och ditt sammanhang.  

Detta bygger på att du arbetar med din inre utveckling och därigenom utvecklar nya insikter. Som ledare behöver du modet att utmana sig själv; ditt eget sätt att tänka, tolka och vara i olika sammanhang. Det är en process som involverar både tankar som känslor och som bygger på respekt, tillit och djup. Vi tror att organisationer har stor nytta av modiga, medvetna och mogna personer som kan utöva ett insiktsfullt ledarskap. 

Vi arbetar med att stödja och facilitera sådan utveckling hos individer och organisationer. Genom kontakten med framstående forskare inom området och eget lärande har vi hämtat och utvecklat nya och annorlunda metoder än de som traditionellt präglat ledarutveckling.

Läs mer

Nu i nytryck!

Ta ledarskapet till nästa nivå

 


Boken finns hos  Adlibris och Bokus

Läs mer

The Leadership Circle

TLC är ett, på flera sätt, unikt utvecklingsverktyg som kan förändra förståelsen för vad som bidrar till och utvecklar ett på många plan effektivt ledarskap.

www.leadershipcircle.com

Läs mer
 

Immunity to change

En strukturerad metod för att synliggöra dilemman och låsningar som kan förhindra utveckling på individ- och organisationsnivå.

http://mindsatwork.com