Ett annorlunda tänkande för ett mer utvecklat ledarskap

Vi människor kan utvecklas genom hela livet. Men det finns många olika typer av lärande och vi kan inte bara ta vår utveckling för given. För ett gott ledarskap behövs också en medveten personlig insats.

Co-Creative Organizations vill stödja utvecklingen av ett medvetet, insiktsfullt och effektivt ledarskap. Vi följer internationell forskning på området och har stor erfarenhet av att arbeta utifrån ett lite annorlunda synsätt.

Läs mer