Ett annorlunda tänkande för ett mer utvecklat ledarskap

Vi människor kan utvecklas genom hela livet. Men det finns många olika typer av lärande och vi kan inte bara ta vår utveckling för given. För ett gott ledarskap behövs också en medveten personlig insats.

Co-Creative Organizations vill stödja utvecklingen av ett medvetet, insiktsfullt och effektivt ledarskap. Vi följer internationell forskning på området och har stor erfarenhet av att arbeta utifrån ett lite annorlunda synsätt.

Läs mer

Ta din organisation till nästa nivå

Genom sex möten, som bygger på varandra men har olika innehåll, får du som ledare vidgade perspektiv och verktyg som du direkt omsätter i handling i din organisation.

Läs mer

The Leadership Circle

TLC är ett, på flera sätt, unikt utvecklingsverktyg som kan förändra förståelsen för vad som bidrar till och utvecklar ett på många plan effektivt ledarskap.

Läs mer