Medvetenhet för agilt ledarskap

Agilt ledarskap

Co-Creative Organizations stödjer utvecklingen av ökad medvetenhet för agilt ledarskap. Därigenom förbättrar du också faktorer som har betydelse för till exempel din affärskritiska kompetens. Det finns intressanta studier som visar på hur stark korrelationen är mellan ledarskapets kvalitet och organisationens effektivitet.

Vi följer internationell forskning på området och har dessutom stor erfarenhet av att arbeta utifrån ett lite annorlunda synsätt.

Insiktsfullt agilt ledarskap kräver inre utveckling

Vi kan utveckla oss själva som människor genom hela livet. Det finns många olika typer av lärande. Att ta in ny information och modeller är viktigt men inte tillräckligt. Och, vi kan inte bara ta vår utveckling för given. Nya kunskaper behövs förstås kontinuerligt men dessutom behöver vi en inre utveckling som ger nya perspektiv.

Vill du utveckla ditt ledarskap för att kunna hantera en ökad komplexitet?

Hur vi människor tolkar olika situationer är den huvudsakliga plattform vi använder för att hantera problem. Ledare är ofta skickliga på detta. Samtidigt innehåller den personliga plattformen också sina begränsningar. Det kan innebära att du inte uppfattar nya möjligheter och att du till exempel tappar motivation och energi.

Är du nyfiken på att utveckla dina egna perspektiv och ditt sätt att leda?

Dags att ta nästa steg?

Vi vänder oss särskilt till dig som redan är ledare och nu vill ta ett steg till.

Vi jobbar inte utifrån en färdig mall utan anpassar arbetet till det som just nu är dina viktigaste behov. Funderar du på vad det här kan innebära för dig och din organisation?

Tag gärna kontakt med oss för en förutsättningslös diskussion.

 

Annika Bramsen

Annika Bramsen

annika@ccorgs.se

+46704873374

Annika på LinkedIn

Ulf Giege

ulf@ccorgs.se

+46704566031

Ulf på LinkedIn

Nu i nytryck!

Ta ledarskapet till nästa nivå

Boken finns att köpa på Adlibris och Bokus

Läs mer

The Leadership Circle

TLC är ett, på flera sätt, unikt utvecklingsverktyg som kan förändra förståelsen för vad som bidrar till och utvecklar ett på många plan effektivt ledarskap.

www.leadershipcircle.com

Läs mer

Immunity to change

En strukturerad metod för att synliggöra dilemman och låsningar som kan förhindra utveckling på individ- och organisationsnivå.

http://mindsatwork.com