Medvetenhet för agilt ledarskap

Agilt ledarskap

Co-Creative Organizations stödjer utvecklingen av ökad medvetenhet för agilt ledarskap. Därigenom förbättrar du också faktorer som har betydelse för till exempel din affärskritiska kompetens. Det finns intressanta studier som visar på hur stark korrelationen är mellan ledarskapets kvalitet och organisationens effektivitet.

Vi följer internationell forskning på området och har dessutom stor erfarenhet av att arbeta utifrån ett lite annorlunda synsätt.

Insiktsfullt agilt ledarskap kräver inre utveckling

Vi kan utveckla oss själva som människor genom hela livet. Men det finns många olika typer av lärande. Och, vi kan inte bara ta vår utveckling för given. Dessutom behöver vi ha en medveten och personlig insats för ett gott ledarskap.

Det är viktigt att du bygger mer kunskaper och erfarenheter. Men detta leder inte nödvändigtvis till de förmågor som ledarskap kräver. Som till exempel att kunna hantera en mångfald av strategiska frågor. Eller att kunna lösa en ständigt ökande ström av olika dilemman. Du behöver också utveckla såväl ett bredare som djupare perspektiv på dig själv, dina relationer och ditt sammanhang.

Detta bygger på att du arbetar med din inre utveckling och därigenom utvecklar nya insikter. Dessutom behöver du som ledare mod till att utmana dig själv; ditt eget sätt att tänka, tolka och vara i olika sammanhang. Det är en process som involverar både tankar och känslor och som bygger på respekt, tillit och djup. Vidare tror vi att organisationer har stor nytta av modiga, medvetna och mogna personer som kan utöva ett insiktsfullt ledarskap.

Vi stödjer och faciliterar en sådan utveckling hos individer och organisationer. Genom kontakt med framstående forskare inom området får vi kontinuerligt nya kunskaper. På så sätt kan vi med eget lärande utveckla nya och annorlunda metoder än de som traditionellt präglat ledarutveckling.

Att ta nästa steg

Vi vänder oss särskilt till dig som redan är ledare och nu vill ta ett steg till.

Vi jobbar inte utifrån en färdig mall utan anpassar arbetet till det som just nu är dina viktigaste behov. Blir du nyfiken på vad det här kan innebära för dig och din organisation?

Tag gärna kontakt med oss för en förutsättningslös diskussion.

 

Annika Bramsen

Annika Bramsen

annika@ccorgs.se

+46704873374

Annika på LinkedIn

Ulf Giege

ulf@ccorgs.se

+46704566031

Ulf på LinkedIn

Nu i nytryck!

Ta ledarskapet till nästa nivå

Boken finns att köpa på Adlibris och Bokus

Läs mer

The Leadership Circle

TLC är ett, på flera sätt, unikt utvecklingsverktyg som kan förändra förståelsen för vad som bidrar till och utvecklar ett på många plan effektivt ledarskap.

www.leadershipcircle.com

Läs mer

Immunity to change

En strukturerad metod för att synliggöra dilemman och låsningar som kan förhindra utveckling på individ- och organisationsnivå.

http://mindsatwork.com