Ta din organisation till nästa nivå!

”Individuell organisationsutveckling” i sex distinkta steg!

Vi vänder oss till dig som leder en ledningsgrupp, utvecklingsprojekt eller motsvarande.

Syftet är att du själva skall kunna vidareutveckla din organisation med hjälp av de perspektiv och verktyg som du får under de individuella mötena. Stödet anpassas efter din situation och stil som ledare.

Genom sex möten med olika innehåll får du som ledare vidgade perspektiv och verktyg som du direkt omsätter i handling i din organisation. Syfte och innehåll i varje möte bygger i en logisk struktur på det som vi gjorde gången innan.

Fokus är på hur du med dina personliga egenskaper på bästa sätt kan leda din organisation mot de unika utmaningar som ni har att hantera i vardagen. Med detta upplägg vill vi hjälpa dig att maximera organisationens utvecklingsförmåga på såväl på kort som lång sikt.

 
Steg 1: Vidgade perspektiv

Vi börjar med ditt nuläge och vilka mål/vilken vision du har för din organisation. För att vidga perspektiven tittar vi inåt och bakåt, så att du ”har din livshistorik istället för att den har dig”. Därefter tittar vi framåt och uppåt. Vad är det långsiktiga syftet för din organisation? På detta sätt stretchar vi perspektiven i flera olika dimensioner. Vi reflekterar också över ditt ledarskap.

Till möte nr 2 gör du också en egen 360-utvärdering, se Leadership Circle.

Steg 2: Egen utveckling

Med avstamp i 360-utvärderingen och möte nr 1 identifierar vi de fokusområden som är viktigast för att utveckla ditt ledarskap och din organisation till nästa nivå. Vi gör också en konkret plan för hur du till vårt nästa möte skall arbeta med att nå dina utvecklingsmål.

Steg 3: Utveckla medarbetare

Nu när du har fokus på din egen individuella utveckling breddar vi den till hur du också kan arbeta med att stödja och utveckla dina närmaste medarbetare. Du får perspektiv och verktyg för att kunna arbeta med ett coachande förhållningssätt i dess djupaste bemärkelse.

Steg 4: Från ledningsgrupp till ledningsteam.

Nästa steg är att ta din ledningsgrupp upp till nästa nivå, från ”ledningsgrupp till ledningsteam”. Här får du perspektiven och verktygen för att själv utveckla din ledningsgrupp. Vi avslutar mötet med en konkret plan för en utvecklingsaktivitet som du genomför före steg 5.

Steg 5: Utveckla organisationen.

Syftet med detta möte är du, tillsammans med hela ditt ledningsteam, skall ta tag i den för din organisation viktigaste frågeställningen. En ledningsgrupp som drar åt olika håll, med inbördes olika prioriteringar, har en avsevärt mindre effekt på en organisations konkurrenskraft än en organisation där alla medlemmarna i ledningsteamet har samma övergripande fokus.

Steg 6: En utvecklande kultur.

När du och ditt ledningsteam har lyckats med ett eller två konkreta utvecklingsprojekt är det dags att också fråga sig; vilken organisationskultur har ni idag och på vilket sätt stödjer den och motverkar den de långsiktiga målen för din organisation? Syftet är att du ska kunna leda kulturutveckling på ett långsiktigt och konsekvent sätt.

Pris

49 000:- exkl. moms

Vill du veta mer?

Du är välkommen att ringa eller maila oss:

Annika Bramsen 070-487 33 74, annika@ccorgs.se
Ulf Giege 070-456 60 31, ulf@ccorgs.se

Du kan också fylla i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss inom kort