Om Co-creative Organizations

Vi har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med utveckling av ledare och organisationer. Under den tiden har vi mött och arbetat tillsammans med över 3000 ledare.

Några viktiga grundpelare vi har med oss:

  •  Vi har bägge chefserfarenhet och många års egen erfarenhet av arbete i ledningsgrupp
  • Vi är bägge organisationskonsulter
  • Vi har bägge examen som psykoterapeuter på Gestaltisk grund

Vi strävar efter att hela tiden vidareutveckla oss själva, våra kunskaper och vårt arbetssätt och det vi står för idag är ett resultat av det var och en av oss lärt genom åren och det vi utvecklat gemensamt under mer än 10 års samarbete.

Vi upplever vårt arbete som mycket meningsfullt, berörs av möten där vi får människors förtroende och får ta del av förhoppningar, strävanden och seriositet; vi får ge till andra av det vi har att erbjuda och vi får ständigt nya erfarenheter och lärdomar tillbaka av dem vi möter.

Annika Bramsen

Annika Bramsen

annika@ccorgs.se

-46 704 87 33 74

Annika på LinkedIn

Ulf Giege

ulf@ccorgs.se

+46 704 56 60 31

Ulf på LinkedIn