Det effektiva ledarskapet bygger på stor respekt för människors behov och förmågor.

Leadership Circle är ett 360-verktyg som utvecklats ur helhetstänkandet inom Mastering Leadership. Instrumentet har på flera viktiga punkter utformats speciellt för att underlätta ledarens förståelse för vad som påverkar utvecklingen av det egna ledarskapet. Det har solid teoretisk grund och är idag förmodligen det mest beforskade instrumentet i sitt slag. Instrument används av stora och små verksamheter i många delar av världen men är än så länge ganska okänt i Sverige.

Leadership Circle syftar till att

 • fördjupa förståelsen för vad som verkligen skapar ett effektivt ledarskap
 • tydligt visa hur ledarskapet påverkar verksamhetsresultat och organisationskultur
 • utveckla ett ledarskap som präglas av resultatorientering och stor respekt för människors behov och förmågor
 • stödja medvetandeutveckling och beteendeförändring

Det skiljer sig på flera sätt från andra 360-instrument

 • Det mäter inte bara viktiga ledarskapskompetenser utan också underliggande antaganden och trossatser
 • Den tydliga grafiska designen ger överblick och underlättar förståelse för hur olika faktorer påverkar varandra
 • Resultatet presenteras så att det är möjligt att:
  • få en uppfattning om effektiviteten i det egna ledarskapet
  • förstå sin ledarskapsprofil i relation till en stor grupp andra ledare runt om i världen

Leadership Circle kan användas som en katalysator för

 • Individutveckling
 • Organisationsutveckling.
 • Verksamhetsutveckling
 • Affärsutveckling