Publicerad av 2016-05-26 Perspektivskapande coachning

Perspektivskapande coachning

201605

Seminarium 23 augusti, 2016

Co-creative Organizations i samarbete med Intelligent Mindsets

Inledning

Helheten är mer än summan av delarna. Genom att som coach arbeta från flera olika synsätt, som inbördes förstärker varandra, kan du ännu effektivare stödja din klient att få nya och fördjupade perspektiv.

Under den här dagen arbetar vi tillsammans med att, utifrån våra olika synsätt, tydliggöra fler perspektiv och möjligheter.

Med perspektivskapande coachning stödjer vi samordningen av emotionell intelligens (EQ), kulturell intelligens (CQ) och djupare medvetenhet om olika synsätt, tankemönster och värderingar.

Perspektivutveckling

Den mänskliga hjärnan är utvecklingsbar hela livet.  Genom nya kopplingar i hjärnan får vi ökad förmåga att se på situationer med nya perspektiv. Detta syns tydligast genom utvecklingen inom ”mjukare” områden som emotionell intelligens, (EQ) och kulturell intelligens, (CQ).

Utveckling handlar om att bredda och fördjupa perspektiven både inom sig själv och på sin omgivning. Man blir mera medveten och kan därmed välja ett beteende som är ännu mera konstruktivt. Särskilt viktigt är det i situationer när man skall hantera komplexa problemställningar som kräver att man man söker lösningar tillsammans med andra människor från olika kulturer.

Emotionell Intelligens, EQ

Vi påverkas hela tiden av känslor. De innehåller information, är ”temperaturgivare” och bidrar med energi och motivation. Hur väl vi förstår våra känslor och deras funktion har stor betydelse inte bara för hur vi hanterar sociala sammanhang utan också för vår hälsa och välmående. Utan hjälp av känslorna skulle vi till exempel inte kunna göra val och fatta beslut. Vi skulle inte kunna känna in stämningar och anpassa oss till olika lägen.

Emotionell kompetens handlar om att kunna känna, förstå och reglera sina känslor på ett så hälsosamt och funktionellt sätt som möjligt. Många av oss lever i situationer och sammanhang präglade av både osäkerhet och komplexitet och det är lätt att inse hur viktigt det är att utveckla sin förmåga inom det här området.

Kulturell intelligens, CQ

Forskningen om mänsklig intelligens har kommit fram till att vi alla har en kulturell intelligens kvot (CQ) som beskriver vår personliga förmåga att agera effektivt i situationer och miljöer som präglas av mångfald och komplexitet. Kulturell intelligens (CQ) bygger vidare på emotionell intelligens (EQ) och säkerställer att vi – även i tvärkulturella sammanhang – kan ”läsa av” andra människor och agera på bästa möjliga sätt.

Personen med hög CQ kan i multikulturella sammanhang sätta mer realistiska mål, fatta bättre beslut och bli mer effektiv i sin kommunikation. Organisationer med hög CQ har bättre relationer, färre konflikter och snabbare konflikthantering. Människorna där upplever mindre stress och anpassar sig smidigare. De har bättre självförtroende, är mer öppna och samarbetsvilliga. Vilket såklart påverkar resultatet!

Precis som IQ och EQ går CQ att mäta och utveckla för bättre prestation och välmående – både i arbetslivet och privat. Och alla kan utveckla sin CQ!

Sammanfattning

1-dagskurs för praktiserande coacher som kontinuerligt strävar efter att kvalitativt vidareutveckla sin förmåga och skapa en ännu mäktigare coachningsprocess som stödjer klienten på djupet och leder till transformativa relationer, processer och resultat.

Praktisk information

Datum: 23/8

Tid: 09.00 – 16.30

Plats: Centrala Stockholm

Pris: 4000:- + moms

För frågor kontakta gärna Ulf Giege (070-456 60 31) eller Annika Bramsen (070- 487 33 74) eller Anastasia Nekrasova (070-231 05 22)

Anmälan per mail till Ulf Giege ulf@ccorgs.se – Sista anmälningsdag 29/7