Publicerad av 2015-09-02

Vertikal ledarutveckling, en förutsättning för att klara morgondagens komplexa utmaningar.

Den omgivning som dagens organisationer har att agera i präglas i allt större omfattning av ökad komplexitet, oförutsägbarhet och ömsesidigt beroende. Det ställer allt högre krav på ledarskapet.

I en studie ”Future Trends in Leadership Development” av Nick Petrie från Center for Creative Leadership pekas på behovet av en ny syn på ledarskapsutveckling. Detta för att rusta ledarna för framtidens utmaningar. En annan rapport från IBM där över 1500 högre chefer intervjuades, var det största behovet att kunna hantera den hela tiden ökade komplexiteten.

Nick Petrie pekar på att traditionell ledarskapsutbildning oftast bygger på så kallad horisontell pedagogik som syftar till att överföra kunskaper och bygga färdigheter. Det innebär att många program bygger på metoder och tänkande som redan nu är otillräckliga för att ge ledare det stöd och den utveckling de behöver.

Enligt de 30 ledande experter som intervjuades i studien handlar det om att också ha en vertikal utveckling av ledarna och inte bara horisontell utbildning.

Vad menar vi med vertikal utveckling och varför är den viktig?

Vad vertikal utveckling egentligen handlar om och vilken betydelse den har är fortfarande ett obearbetat område inom de flesta organisationer. En av orsakerna är kanske att det har tagit tid för forskningsområdet att utvecklas tillräckligt för att kunna visa sambanden mellan effekterna av så kallad ”Adult Stage Development” och organisationers möjlighet att hantera allt svårare problemställningar.

Inom psykologin är vertikal utveckling ett begrepp som används för en personlig mognadsprocess som kan pågå långt upp i åldrarna. Den innebär en gradvis ökning av den intellektuella, psykologiska och emotionella förmågan. När vi tar steg i den här utvecklingen får vi kognitivt tillgång till fler perspektiv och vår förmåga att hantera och respektera olika synsätt ökar. Vi blir bättre på att förhålla oss till personligt utmanande situationer och mångfasetterade problem. I boken ”Ta ledarskapet till nästa nivå – personliga verktyg för vertikal utveckling” ger vi exempel på vertikal utveckling i vardagen.

Under de år vi arbetat med det här området har det blivit allt tydligare hur avgörande den vertikala utvecklingen är för organisationer som vill konkurrera och hänga med i de snabba och komplexa förändringar som sker i vår omvärld. De organisationer som förmår att utnyttja den hela tiden ökade komplexiteten för en stor konkurrensfördel.

Den vertikala utvecklingen är mer än en trend. Vi är eniga med den forskning som nu visar att den är en förutsättning för dagens organisationer! Och det räcker inte med individuell utveckling. Denna behöver gå hand i hand med organisationsutveckling och samarbetsklimat.

Vertikal utveckling kan inte tas för given. Det finns många orsaker till varför den ofta stannar av och den är inte linjär vilket utmanar vårt traditionella sätt att tänka och arbeta med utbildnings- och utvecklingsfrågor. Alla som vill arbeta med och stödja det här området behöver förändra sitt eget mind-set, lära nytt och hjälpas åt att tillsammans finna vägar framåt. Det gäller därmed ledare, ledningsgrupper, medarbetare, specialister och konsulter.

Om du vill veta mer om våra lärdomar och erfarenheter så här långt följ gärna vårt nyhetsbrev eller kontakta oss så berättar vi mer.

September månads nyhetsbrev blir en artikel på temat ”Öka organisationens intellektuella och psykologiska kapacitet”.

Information:

Annika Bramsen, e-post annika@ccorgs.se, 0704873374.

Ulf Giege, e-post: ulf@ccorgs.se, 070-456 60 31.

Vi arbetar med affärskritisk kompetens för organisationer som vill skapa en långsiktigt framgångsrik och lönsam verksamhet och för vilka den mänskliga utvecklingen är lika central och självklar som utvecklingen av produkter, affärstänkande, resultat, strukturer och metodik.