Publicerad av 2016-07-01

 

Sänk tempot och öka den intellektuella hastigheten.

201607

Några tankar från Annika och Ulf på Co-Creative Organizations inför sommaren.

Hur kan det komma sig att du kan öka din intellektuella hastighet genom att minska tempot?

För över hundra år sedan kom två psykologer (Yerks och Dodson) med sin upp- och nedvända U-kurva. Principen håller fortfarande.

Den kurvan visar att om vi inte har något som helst driv så blir inget gjort. Vi har nog alla haft dagar där tiden bara har försvunnit utan att vi egentligen har gjort något. Det är den blåa delen av kurvan. Här gäller alltså att ju högre förväntningar desto högre intellektuell produktivitet.

Trots att hjärnan bara är cirka 2 % av kroppsmassan drar den 20 % av energin. Vi är gjorda för att inte förbruka mer energi än nödvändigt. När man ”slö jobbar” sparar hjärnan energi.

Ibland är man ett med arbetet. Tiden försvinner och man är helt inne i det man håller på med. Det är nu som man är mest intellektuellt produktiv. Det som kallas ”flow”. Det är det gröna området på kurvan.

Ökar man nu anspänningen ytterligare tappar man kognitiv förmåga. Man börjar bli stressad. Det röda området. Här är logiken att om jag jobbar hårdare så får jag mindre gjort.

Varför är det så?

Prefrontalcortex (PFC) är den främre del av hjärnan som du använder när du planerar och hanterar komplexa kognitiva processer. Den har också stor betydelse för din förmåga att anpassa dig till olika sociala sammanhang och för din empatiska förmåga.

PFC fungerar som bäst när balansen av olika hormoner är optimal. Som dopamin och noradrenalin. Med rätt balans kan du fokusera på dina mål, för lite och du blir apatisk och lättdistraherad, för mycket och du blir stressad och PFC stänger ned vilket påverkar din förmåga att fatta kvalitativa beslut.

Det innebär alltså att om du har passerat ditt optimum och är i det röda området innebär ökade krav och stress sämre intellektuell förmåga.

Genom att ta det lugnare kan du få mera uträttat.

Med tillönskan om en riktigt fin sommar.

Annika och Ulf