The Leadership Circle

TLC är ett, på flera sätt, unikt utvecklingsverktyg som kan förändra förståelsen för vad som bidrar till och utvecklar ett på många plan effektivt ledarskap.

www.leadershipcircle.com

Läs mer
 

Immunity to change

En strukturerad metod för att synliggöra dilemman och låsningar som kan förhindra utveckling på individ- och organisationsnivå.

http://mindsatwork.com