Publicerad av 2018-02-18

Ta din organisation till nästa nivå!”Individuell organisationsutveckling” i sex distinkta steg!

Från och med i år erbjuder vi ett sätt för den som är erfaren som chef att få stöd i att utveckla ett ännu mer effektivt ledarskap. Vi vänder oss till dig som leder en ledningsgrupp, ett utvecklingsprojekt eller motsvarande.

Det är en individuellt inriktad process för dig som tycker det skulle vara spännande och meningsfullt att komma vidare i ledarskapet och som funderar på hur du kan påverka verksamhetens och medarbetarnas utveckling på bästa sätt.

Via sex möten med olika innehåll får du som ledare vidgade perspektiv och verktyg som du direkt omsätter i handling i din organisation. Syfte och innehåll i varje möte bygger i en logisk struktur på det som vi gjorde gången innan.

Vi har utformat grundstrukturen med flera faktorer i åtanke:

  • Den ska vara tidseffektiv
  • Den ska vara så anpassad som möjligt till dig som person och till din arbetssituation
  • Teoretisk grund och arbetsmetodik skall bygga på aktuell kunskap och forskning inom organisations- och utvecklingspsykologi
  • Den utgår från vårt synsätt kring ett effektivt ledarskap som vi menar bygger på stor respekt för människors behov och förmågor

Besök gärna vår hemsida
www.ccorgs.se/produkter/ så kan du läsa mer i detalj om upplägget.