Publicerad av 2015-04-10
 

 

 

Framgångsrik förhandling är till 20 procent teknik och till 80 procent attityd.

Klicka på boken för att läsa ett smakprov på smakprov.se

Klicka på boken för att läsa ett smakprov på smakprov.se

 

 

Förhandlingsattityden är viktigare är förhandlingstekniken. Det påstår Ulf Giege författare till boken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”.

För att kunna skapa mera värde är förhandlingsattityden av avgörande betydelse. Därför är det viktigt att ha förståelse för vad som händer under själva förhandlingen och öka sin medvetenhet om det som känns i magen men inte syns utåt. Det vill säga relationen och stämningen under förhandlingen och båda parters inre känslor och tankar. Dessa parametrar påverkar oss mer än vad vi tror. Den moderna hjärnforskningen ger ny insikt om hur känsliga vi är för hur relationer utvecklas.

Grunden för en värdeskapande förhandlingsattityd är en god självkännedom och självkontroll. Då har man goda förutsättningar för att aktivt bidra till att skapa en relation som bygger mera på tillit och mindre på rädsla.

Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd är också en praktisk handledning där man direkt kan hämta den kunskap man behöver inför en kommande förhandling.

I boken beskrivs teknik och taktik för att uppnå fördelning av värde på ett effektivt sätt samt hur man skapar konstruktiva relationer och mera värde.

Under rubriken ”Förhandlingens fyra rum” presenteras en helhetssyn på förhandlingens olika delar. Det handlar om sakfrågan och relationen men också om enskilda personers beteende under förhandlingen och hur det påverkas av vilka attityder (känslor och tankar) förhandlarna har.

Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd vänder sig till alla som förhandlar i sin professionella vardag. Det kan vara att förhandla externt med kunder och leverantörer men det kan lika väl handla om att förhandla internt inom den egna organisationen.

Om författaren:

Ulf Giege håller sedan femton år kurser i förhandlingsteknik. Ulf arbetar också med organisations- och ledarskapsutveckling och är medförfattare till boken Ta ledarskapet till nästa nivå, nominerad till årets HR-bok 2011.

Kontakt: e-post: ulf@ccorgs.se, 070-456 60 31.

Fakta om boken:

Titel: Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd.

ISBN: 978-91-979295-5-4

Rek . internetpris: 250 kronor exklusive moms

Information:

För recensionsexemplar kontakta Ulf Giege, e-post: ulf@ccorgs.se, 070-456 60 31.

Co-Creative Organizations arbetar med affärskritisk kompetens för organisationer som vill skapa en långsiktigt framgångsrik och lönsam verksamhet och för vilka den mänskliga utvecklingen är lika central och självklar som utvecklingen av produkter, affärstänkande, resultat, strukturer och metodik.