Publicerad av 2015-08-21

 

Forskning visar allt tydligare på den avgörande betydelsen av vertikal ledarutveckling

201508

Ni som mött oss de senaste åren förstår kanske att vi är lyckliga över att det här temat äntligen får en ökande uppmärksamhet! Ni minns förmodligen att ämnet ligger oss varmt om hjärtat och att vi fördjupat oss i och arbetat medvetet med frågan sedan 2006. Här finns massor att upptäcka och vi får mycket energi av att få fortsätta lära.

Vad vertikal utveckling egentligen handlar om och vilken betydelse den har är fortfarande ett obearbetat område inom de flesta organisationer. En av orsakerna är kanske att det har tagit tid för forskningsområdet att utvecklas tillräckligt för att kunna visa sambanden mellan effekterna av så kallad ”Adult Stage Development” och organisationers möjlighet att hantera allt svårare problemställningar.

Vad menar vi med vertikal utveckling och varför är den viktig?

Inom psykologin är vertikal utveckling ett begrepp som används för en personlig mognadsprocess som kan pågå långt upp i åldrarna. Den innebär en gradvis ökning av den intellektuella, psykologiska och emotionella förmågan. När vi tar steg i den här utvecklingen får vi kognitiv tillgång till fler perspektiv och vår förmåga att hantera och respektera olika synsätt ökar. Vi blir faktiskt bättre på att förhålla oss till personligt utmanande situationer och mångfasetterade problem.

Genom åren har det blivit allt tydligare hur avgörande den vertikala utvecklingen är för organisationer som vill konkurrera och hänga med i de snabba och komplexa förändringar som sker i vår omvärld.

Den vertikala utvecklingen är mer än en trend. Vi är eniga med den forskning som nu visar att den är en förutsättning för dagens organisationer! Och det räcker inte med individuell utveckling. Denna behöver gå hand i hand med organisationsutveckling och samarbetsklimat.

Vertikal utveckling kan inte tas för given. Det finns många orsaker till varför den ofta stannar av och den är inte linjär vilket utmanar vårt traditionella sätt att tänka och arbeta med utbildnings- och utvecklingsfrågor. Alla som vill engagera sig i och stödja det här området behöver förändra sitt eget mind-set, lära nytt och hjälpas åt att tillsammans finna vägar framåt. Det gäller därmed ledare, ledningsgrupper, medarbetare, specialister och konsulter.

Om du vill veta mer om våra lärdomar och erfarenheter så här långt följ gärna vårt nyhetsbrev eller kontakta oss så berättar vi mer.

September månads nyhetsbrev blir en artikel på temat ”Öka organisationens intellektuella och psykologiska kapacitet”.

Stockholm 21 augusti 2015

Varma hälsningar
Annika och Ulf