Publicerad av 2015-03-13

 

Annika Bramsen och Ulf Giege skapar Co-creative Organizations

Ulf och Annika

Ulf och Annika

Efter att ha jobbat ihop i 10 år har vi nu skapat Co-creative Organizations som en plattform för vårt synsätt och vårt arbete.

Genom vårt nyhetsbrev vill vi gärna dela med oss av våra tankar och erfarenheter och av nyheter inom området.

Vi hoppas ni vill följa oss och vi tar gärna emot reflektioner, erfarenheter och synpunkter från er.

Annika Bramsen och Ulf Giege

Tempot ökar och därför behöver du stanna upp

Einstein och många med honom menar att vi inte kan lösa problem genom att använda samma tänkande som styrde oss när vi skapade dem. Det borde innebära att om vi vill utveckla vårt samhälle och våra organisationer så behöver vi ständigt utveckla vår förmåga att tänka och upptäcka nya perspektiv.

Eftersom vi alla lever med ett högt tempo i vardagen så väljer vi ofta lättaste vägen att ta oss an de uppgifter vi har att lösa. Problemet blir att vi då också går på ”autopilot” d v s medvetet eller omedvetet tänker och agerar i huvudsakligen samma banor som vi tränat upp genom årtionden. Därför blir det nödvändigt att finna vägar för att stanna upp och kunna hitta annorlunda lösningar.

Ledarskapets fysiologi

Hjärnan skapar nya kopplingar

Den moderna neurologiska forskningen kan hjälpa oss att förstå vad som händer i kroppen när vi utvecklar nya perspektiv. De nätverk som kopplar ihop olika funktioner ökar i komplexitet när vi får aha-upplevelser och upptäcker nya dimensioner. Den här utvecklingen kan fortsätta högt upp i åren. Det är till och med så att vi behöver tid för att den skall kunna ske så i det här fallet är ålder alls ingen nackdel.

Synen på det logiska och det irrationella

Forskning kring vuxnas utveckling visar att vi i unga år tenderar att se mer förenklat på stora problem och gärna välja det vi upplever som rätt eller fel samt logiskt med utgångspunkt från linjär logik. Senare i livet inser vi att världen är komplicerad och att det ofta finns en mängd olika sätt att se på samma problem. Vi upptäcker att rationella förklaringar är otillräckliga och att det vi ser som irrationella och subjektiva fenomen – som t ex värderingar, önskemål, attityder har sin speciella logik. Den är bara annorlunda.

Hjärnan är relationsorienterad…

Komplex problemhantering är i hög grad beroende av hur väl vi kan samverka med andra såväl inom som utom vår organisation. I vilken grad vi känner samhörighet med andra är direkt relaterat till om vi känner oss trygga i en relation eller om vi upplever den som ett hot. Vi känner mer tillit och empati för dem vi känner står oss nära. Samtidigt är vi mer misstänksamma och har mindre empati för dem som vi är främmande för på något sätt.

Tillit och rädsla är varandras fysiologiska motsatser. Vi människor är enormt skickliga i att tolka små och subtila signaler. När du känner större tillit i en relation minskar rädslan i hjärnans känslocentrum.

Även hjärnforskningen understryker det vi länge vetat det vill säga hur viktigt det är att ledare bidrar till att skapa en trygg stämning. Det frigör hjärnkapacitet att lösa relevanta arbetsuppgifter istället för att lägga energi på potentiella konflikter.

Om du är nyfiken och vill läsa mer finns det en spännande artikel här.

http://www.davidrock.net/files/NLJ_SCARFUS.pdf

För den som vill fördjupa sig ännu mer kan ”Your Brain and Business” av Srinivasan S. Pillay kanske vara intressant. Han är en Harvard-forskare som söker klargöra hur många fenomen – t ex förändring, innovation, intuition, engagemang – kan förstås ur ett neurologiskt perspektiv.

Våra kommande aktiviteter

Ta din organisation till nästa nivå, start 2015-05-19

Ledande förhandlingsteknik, start 2015-05-04