Publicerad av 2017-11-26

​Vi tar vår hemsida till nästa nivå


Under hösten har vi arbetat med att utveckla vår verksamhet och vårt erbjudande. På vår nya hemsida har vi sökt tydliggöra vårt grundläggande synsätt på ledarskap och organisationsutveckling. Vi har också beskrivit vårt arbetsområde, viktiga byggstenar i arbetet och våra nya produkter.

Du finner också nyhetsbrev på hemsidan och vi fortsätter att publicera dessa till dem som önskar följa våra reflektioner och rapporter från ledarskapslitteratur, forskning och studier.

Besök gärna vår nya hemsida som du finner på www.ccorgs.se

Vår strävan är att stödja ledare som vill utveckla nya perspektiv och förmågor.

Genom aktuell forskning upplever vi tydligare än någonsin betydelsen av djupare medvetenhet kombinerad med det helhetstänkande och den förståelse för mänskliga processer som visar sig allt mer nödvändig. I varje fall för de ledare som vill åstadkomma en mer långsiktig och varaktig förändring och en hälsosam organisationskultur. Vi vet att många strävar efter att vara goda ledare. Personlig utveckling är en utmaning och en möjlighet.

”Organizational change is inseparable from individual change. Simply put, change efforts often falter because individuals overlook the need to make fundamental changes in themselves”. (McKinsey, 2014)

Varma hälsningar

Ulf och Annika