English

®Registrerat varumärke

Ulf och Annika

Ulf och Annika

Att människan är nyckeln till organisationens framgång vet vi alla. Ändå finns ofta en tendens att underskatta de mänskliga processerna och behoven när organisationer behöver utvecklas.
Forskning kring förändring visar att när man arbetar med utveckling som är av mer komplex natur så är ledares förmåga att förstå och hantera mänsklig dynamik avgörande faktorer för långsiktig framgång.

Ledarskap

I vårt arbete med ledarutveckling strävar vi efter att ge ledare inspiration och verktyg som känns meningsfulla och användbara.

Vi vill erbjuda en annorlunda utveckling som inte bara ger nya kunskaper utan också berör på ett djupare plan. Vi vet att det senare är en viktig komponent för att personlig utveckling och förändring skall kunna ske.

Vill du veta mer

TLC-Small

 

Certifierad för arbete med Leadership Circle

Organisation

För att få långsiktig utväxling av strukturella investeringar behöver ledningen samtidigt arbeta aktivt med utveckling av organisationens kultur och värderingar och med lärande på medarbetar- och gruppnivå.

Läs mer om utveckling av:

– Organisation

– Ledningsgrupp

Förhandlingsteknik & Konflikthantering

 

Förhandlingsteknik

Kursen Ledande förhandlingsteknik

Konflikthantering

Ledarskap

I vårt arbete med ledarutveckling strävar vi efter att ge ledare inspiration och verktyg som känns meningsfulla och användbara.

Vi vill erbjuda en annorlunda utveckling som inte bara ger nya kunskaper utan också berör på ett djupare plan. Vi vet att det senare är en viktig komponent för att personlig utveckling och förändring skall kunna ske.

Vill du veta mer

TLC-Small

 

Certifierad för arbete med Leadership Circle

Organisation

För att få långsiktig utväxling av strukturella investeringar behöver ledningen samtidigt arbeta aktivt med utveckling av organisationens kultur och värderingar och med lärande på medarbetar- och gruppnivå.

Läs mer om utveckling av:

– Organisation

– Ledningsgrupp

Förhandlingsteknik & Konflikthantering

 

Förhandlingsteknik

Kursen Ledande förhandlingsteknik

Konflikthantering

Följ oss!
Alt text